Kolofon | Stig Johan

Stig til folket

undefined

Publisert: undefined

Kolofon, liten tekst med tekniske opplysninger og opplysninger om en bok, en avis, et tidsskrift eller et magasins utgivelse: copyright, trykkested og -år, papir og skrift, bokbinder, opplag, utgave, bidragsytere, og liknende.
Rannem, Øyvin: kolofon i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 23. september 2020 fra https://snl.no/kolofon

Denne nettsiden er laget med Svelte. Kildekoden til nettsiden er åpen og ligger på Github. Innholdet genereres av en Github Action ved nye commits til hovedgreinen, og serveres fra Github Pages.

Nettsiden er satt i skrifttypene IBM Plex Serif og Fira Mono, begge publisert under den åpne lisensen SIL Open Font License, versjon 1.1.