Stig Johan

Stig Johan Berggren

Denne hjemmesiden vil gradvis finne sin form. Her vil jeg skrive om prosjekter jeg holder på med og tekniske temaer som opptar meg.

Min bakgrunn

Jeg har en bachelorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i informatikk. Mitt spesialfelt er datalingvistikk. også kjent som språkteknologi, computational linguistics eller NLP.

Prosjekter med åpen kildekode